Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

איך משתמשים בחוברות לתפירה בייתית חלק ב'

 

5. הוראות השימוש: בחלק האמצעי של החוברת מסודרים בסדר מספרי עולה כל הדגמים בחוברת. שימו לב שלחלק מהגזרות יש שתי ואריאציות ויותר. אלו יסומנו באותיות לטיניות (A,B,C). השוני בין הואריאציות יכול להתבטא בסוג הבד בו השתמשו, באורך, ולעיתים גם תופיע שמלה שניתן לתפור גם רק את חלקה העליון כחולצה או רק את החלק התחתון כחצאית.

בחלק האמצעי יופיעו הוראות התפירה. בשלב הראשון יופיעו הסברים על סוג הבד המומלץ לתפירת הדגם והכמויות הנדרשות. לפרויקטים הראשונים מומלץ להיצמד להוראות ולסוג הבד שכתוב בחוברת. בהמשך לאחר צבירת נסיון תדעו אילו בדים אחרים יכולים לתת גם כן תוצאה טובה.

לאחר ההסבר על סוג הבד והכמות יבוא הסבר קצר על רוחב התפרים והמכפלת אותם יש להוסיף בשלב גזירת הבד ועליהם ניתן למצוא הסבר במילון המושגים. לאחר מכן ישנו פירוט של החלקים הנדרשים וכמות נדרשת מכל חלק. כאשר חלק מונח על קיפול הדבר יצויין כאן.

לאחר מכן יופיע שירטוט כיצד יש להניח את הגזרה על הבד ואחרי כן שלבי התפירה.

6. הוצאת הגיזרה: החלק הפנימי של החוברת הוא גיליונות המכילים את הגזרות. בכל עמוד מופיעות כחמש גזרות, כל אחת בצבע שונה (אדום, כחול, ירוק, שחור וכו'). כל גיזרה מופיעה בחמש מידות המופיעות בקוים בצורות שונות (קו מלא, קו מקוקו, קו מנוקד, קו עיגול קו וכד'). חשוב לשים לב האם מדובר בגיזרת ילדים, גיזרת נשים רגילה או גיזרת נשים גדולות.

בתחתית הוראות השימוש, בחלק האמצעי של החוברת מופיע מרובע ובתוכו כתוב צבע הקו של הגיזרה, הגיליון, וצורת הקו המתאימה לכל מידה.

דף ההוראות לתפירת הדגם בבורדה

7. לאחר איתור הגיליון הגיזרה והמידה, יש להניח את הגיליון על משטח עבודה (שולחן גדול או ריצפת הסלון למי שאין). מעל הגיליון יש להניח נייר פרגמנט ומעליו להניח משקולת כלשהיא (שלט של הטלוויזיה, טלפון סלולרי, או כל חפץ אחר בעל משקל) על מנת שהגליונות ישארו במקומם. יש לזהות את החלקים לפי צבעם וצורת הקו המתאימה למידתכם ולהעתיק אותם לנייר הפרגמנט. רצוי לסדר אותם באופן חסכוני על הנייר.

מפת הגזרות בחוברת בורדה

 

חשוב לשים לב להעתיק את כל הפרטים המופיעים בכל חלק, סימוני קפלים, סימוני כיווץ, פיקים (לינק) וכו'. בנוסף, בדר"כ יופיע בתוך כל חלק קו ישר לכל אורכו של החלק ובקצהו חץ. הקו הזה חשוב לגזירת הבד וחשוב להעתיק אותו (בחלקים המונחים על קפל הבד (לינק) לא יופיע חץ). לאחר ההעתקה, יש לגזור את החלקים.

להסבר על הנחת הגזרה על הבד וגזירה פנו לשיעור המתאים.

 

איך משתמשים בחוברות לתפירה בייתית - בורדה חלק א

 

Joomla Template - by Joomlage.com