Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

איך תופרים רוכסן למכנסיים?

רוכסן למכנסיים נתפר מעט אחרת משום שמדובר ברוכסן א-סימטרי. הוא מורכב ממספר חלקים גדול יותר ולכן נחשב ל"מסובך".

האמת היא שזה בכלל לא מסובך לתפור רוכסן למכנסיים, זה רק כרוך בקצת יותר פעולות. מה שנחמד הוא שהתוצאה נראית מאוד מקצועית ונוחה לשימוש.

החלקים הדרושים:

1. חלק ימני קידמי של מכנסיים

2. חלק שמאלי קידמי של מכנסיים

3. מלבן ברוחב 8 ס"מ ובאורך הרוכסן +2 ס"מ
    (מקופלת לחצי ומעובדת באוברלוק או דמוי אוברלוק בצד ולמטה)

4. מלבן ברוחב 4 ס"מ ובאורך הרוכסן +2 ס"מ
    (מעוגל בקצה התחתון, מעובד באוברלוק בצד המעוגל)

5. רוכסן

החלקים הדרושים

 הערות:

1. החלק המעוגל יכול להיות גם מרובע, מטרת העיגול להבדיל אותו מהחלק הישר.

2. בחלק מהגזרות למכנסיים קיים חלק מרובע היוצא מאזור המפשעה,
    חלק זה מיועד לתפירת רוכסן מכנסיים פשוט יותר.  
    אני נוהגת לוותר עליו ולעבוד בשיטה זו משום שהיא מקצועית יותר,
    נוחה יותר לשימוש יוםיומי ברוכסן ולא מסובכת יותר.

הוראות התפירה
(ההוראות מתאימות לסגירה נשית, לסגירה גברית, היפכו את הכיוונים) :

1. מניחים את החלק המעוגל על החלק השמאלי של המכנסיים באזור המפשעה,
    צד יפה לצד יפה, מניחים סיכות ותופרים תפר ברוחב 0.5 ס"מ.

מניחים את החלק המעוגל על החלק השמאלי של המכנסיים באזור המפשעה,

2. מודדים את אורך הרוכסן על גבי החלק השמאלי של המכנסיים, גוזרים פיק בעומק 1 ס"מ,  
    בחלק השמאלי של המכנסיים באזור המפשעה, הופכים את החלק המעוגל כלפי פנים המכנסיים
    ומגהצים.

גוזרים פיק בעומק 1 ס"מ

3. מודדים את אורך הרוכסן על גבי החלק הימני של המכנסיים, בנקודת קצה הרוכסן גוזרים פיק
    בעומק 1 ס"מ. מקפלים את קצה אזור המפשעה בחלק הימני של המכנסיים כלפי פנים המכנסיים
    קיפול בעומק 1 ס"מ, ומגהצים.

מקפלים את קצה אזור המפשעה בחלק הימני של המכנסיים   

4. מניחים את הקצה שגיהצנו על גבי החלק המרובע כך שהחלק המגוהץ עובר במעט את האוברלוק.
    מניחים סיכות ותופרים תפר ברוחב מילימטר סמוך קיפול.

מניחים את הקצה שגיהצנו על גבי החלק המרובע

5. מניחים את אזור המפשעה הימני על השמאלי (צד יפה לצד יפה)
    מניחים סיכות ותופרים את אזור המפשעה הנותר מהפיק כלפי מטה.

מניחים את אזור המפשעה הימני על השמאלי

6. מניחים את הרוכסן עלגבי החלק המרובע בסמוך לקיפול המפשעה,
    מניחים סיכות ותופרים את רוכסן לחלק המרובע.

מניחים את הרוכסן עלגבי החלק המרובע

7. מניחים את המכנסיים על גבי משטח עבודה, מניחים את החלק השמאלי של המכנסיים 
   על גבי הימני, כך שהשמאלי מכסה את הרוכסן והחלק המקופל בימני. מהדקים בסיכות.

מניחים את החלק השמאלי של המכנסיים

8. הופכים את המכנסיים, מסיטים את החלק המרובע הצידה ומהדקים בסיכות.

מסיטים את החלק המרובע הצידה ומהדקים בסיכות

9. מניחים את החלק הימני של המכנסיים על השמאלי, צד יפה לצד יפה,
    כך שהחלק המעוגל והרוכסן בולטים כלפי חוץ. מהדקים את החלק המעוגל והרוכסן בסיכות
    ותופרים אותם אחד לשני כפי שהם, בלי ליישר אותם בשום צורה.

מהדקים את החלק המעוגל והרוכסן בסיכות

10. מודדים 3 ס"מ מקצה החלק השמאלי ומותחים קו מקביל לרוכסן עד הפיק שגזרנו בהתחלה.
     מעגלים את הקצה.

מותחים קו מקביל לרוכסן

11. תופרים תפר לאורך הקו ששרטטנו.

תופרים תפר לאורך הקו ששרטטנו.

הרוכסן (סגור ופתוח):

 רוכסן מכנסיים סגור

רוכסן מכנסיים פתוח

Joomla Template - by Joomlage.com