Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

 

במכונת התפירה, מחליפים את הרגלית הרגילה ברגל רוכסן

 

 במכונת התפירה, מחליפים את הרגלית הרגילה ברגל רוכסן

מתחילים לתפור כשצד ימין (היפה) כלפי מעלה,
מהקצה העליון של הרוכסן כאשר רגל הרוכסן ממוקמת כך שהתפר במרחק 0.5 מהתפר המחבר בין הבדים.
לא לשכוח חיזוק! תופרים עד לקצה הרוכסן ועוצרים. מורידים את המחט המכונה.

 

מתחילים לתפור

מרימים את הרגלית ומסובבים את הבד על מנת לתפור את הקטע הקטן בקצה הרוכסן.
תופרים בהנעה ידנית (סובבו את הגלגל בצידה הימני של המכונה) כסנטימטר וחצי.
מורידים את המחט בשנית ומרימים את רגלית המכונה. מסובבים שוב ותופרים את צידו השני של הרוכסן.
בסיום התפירה מחזקים.

 

מרימים את הרגלית ומסובבים את הבד

מכניסים את הפורם בין שני חלקי הבד שחוברו  באזור הרוכסן ופורמים את התפר האמצעי.
שימו לב! חשוב לא לפרום את התפר באזור ללא הרוכסן אלא רק באזור הרוכסן.

 

ופורמים את התפר האמצעי.

פורמים את התפר המכלב.

פורמים את התפר המכלב

 

הרוכסן

 

Joomla Template - by Joomlage.com