Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

סוגי מחטים למכונת התפירה:

באופן כללי ישנם סוגים רבים של מחטים למכונת התפירה והשינוי מתבטא בעובי המחט ובצורת הקצה.

מחטים שונות משמשות לתפירת בדים שונים וליצירת תפרים שונים.

המחטים מוגדרות לפי מספר המייצג את העובי ולפי צורת הקצה. לדוגמה: מחט שבעים עם קצה עגול.

עובי המחט ממוספר באופן הבא:

מחט מספר 70 - דקה, ומשמשת לתפירת בדים עדינים וסריגים

מחט מספר 80-90 - נחשבת מחט רגילה המשמשת לתפירה יום יומית של אריגים בעיקר.

מחט מספר 100 - משמשת לתפירת בדים עבים, ג'ינסים, ויניל, וכן לתפירה בחוטים עבים לצורך עיטור.

מחט מספר 110-120 - משמשת לתפירת עורות, בדים עבים מאוד וכן לתיפורי עיטור בחוטים עבים מאוד.

לגבי צורת הקצה:

מחטים בעלות קצה מעוגל - משמשות בעיקר לבדים נמתחים, סריגים ובדים עדינים. ככל שהמחט מעוגלת יותר תתאים לבדים גסים יותר בעוביים.

מחטים בעלות קצה חד - משמשות לתפירת בדים גסים, ג'ינס, עור, ויניל וכד'.

מחטים כפולות - משמשות בעיקר לתיפורי מכפלת כפולים ולתפירת עיטורים שונים.

Joomla Template - by Joomlage.com