Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online
רביעי, 06 נובמבר 2013 08:49

פיתוח שרוולים

שרוולים תפוחים ושרוולי פעמון:

על מנת לקבל שרוול מתנפנף בחלקו התחתון עלינו להרחיב את השרוול בדומה לחצאית פעמון.

השלבים:

1. העתיקו גזרת שרוול רגיל באורך הדרוש לכם.

שרוולי נסיכה שרוולים מתנפנפים

2. סמנו את קו מתחת לראש השרוול, חלקו את קצה השרוול התחתון לשלושה חלקים שווים

והעלו קוים מאונכים לקו הקצה כלפי מעלה.

שרוולים מתנפנפים ושרוולים תפוחים

3. גיזרו את הגזרה ואת קוי החלוקה לשלוש.

4. הניחו את הגזרה על גבי נייר נוסף, הדביקו את ראש השרוול עם מעט דבק

והזיזו את שני החלקי החיצוניים מעט כלפי חוץ באופן שווה. הדביקו גם אותם למקום.

שרוולי נסיכה שרוולים מתנפנפים

5. שרטטו את קו המתאר החדש והתאימו את קו קצה השרוול לקו הקצה המקורי.

שימו לב!

בשרטוט, קו הקצה ישר. לא בכל השרוולים זה כך ויש להתאים את השרטוט החדש לשרטוט המקורי 

אין צורך לדייק במילימטרים אך על הצורה הכללית להיות דומה.

שרוולים תפוחים:

בדומה לשרוולים המתנפנפים.

1. העתיקו את הגזרה של שרוול מתאים.

2. סמנו קו מתחת לראש השרוול.

3. הפעם חלקו הקו מתחת לשרוול לשלושה חלקים והעלו קוים מאונכים כלפי מעלה.

4. גיזרו את הגיזרה ואת הקוים המחלקים את ראש השרוול לשלושה חלקים.

5. הדביקו את בסיס השרוול לנייר נוסף. פיתחו כלפי חוץ את שני צידי ראש השרוול והדביקו גם אותם.

6. שרטטו את קו המתאר החדש של השרוול.

שימו לב!

גם כאן כמו בשרוול מתנפנף יש ליצור קו מתאר הדומה לזה שהיה בגזרה המקורית.

בנוסף, בתפירת שרוולים תפוחים יש ליצור כיווץ בחלק העליון של ראש השרוול כך שהאזור העליון יחזור לגודל שהיה לפני ההרחבה.

לשרוול תפוח מלמעלה וגם מלמטה (שרוולי שילגיה) יש לפתח גם את ראש השרוול וגם את הקצה התחתון ולכווץ גם למעלה וגם למטה.

Joomla Template - by Joomlage.com