Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online
שני, 04 נובמבר 2013 16:27

שרטוט חצאית פעמון (חצאית שמש)

 

 

 

שרטוט חצאית פעמון (חצאית שמש)

שימו לב! מתחת להוראות מצורף שרטוט הסבר.

1. משרטטים זוית ישרה באורך החצאית הרצויה פלוס 1/6 היקף המותן (1/3 היקף המותן למי שרוצה חצי פעמון).

2. משרטטים חוצה זוית באורך זהה לאורך הזוית.

3. מודדים מהקודקוד על גבי הקוים 1/6 היקף מותן (שוב, 1/3 אם רוצים חצי פעמון) ומחברים בקו מעוגל את הנקודות

(רצוי בעזרת מחוגה).

4. מחברים בקו מעוגל את קצות הקוים היוצאים מהקודקוד גם כן בקו מעוגל (רצוי עם מחוגה).

5. גוזרים את האזור הורוד בשרטוט המצורף.

הערות כלליות לשרטוט ותפירת החצאית:

1. אפשר להשתמש בסרט מידה מקום מחוגה. מודדים מהפינה 1/6 או 1/3 היקף בקשת

ולאחר מכן מודדים מהפינה אורך חצאית פלוס 1/6 או 1/3

2. ההסבר המופיע כאן מתאים לתפירת חצאית מבד סריג.

לתפירת החצאית מבד אריג יש לשרטט את החצאית לפי היקף החזה או הירכיים (רצוי את ההיקף הצר יותר).

3. בתפירת החצאית מאריג יתקבלו כיווצים שלא יתקבלו בתפירה מסריג.

לתפירת החצאית עם גומי:

6. מקפלים את הבד אימרה לאימרה כשצד ימין (היפה) כלפי פנים. מקפלים שוב לרבע.

(אם עושים חצי פעמון מקפלים רק לחצי).

7. מניחים את השרטוט כשאחד הקוים מקביל לקפל הבד, מסמנים את הגזרה וגוזרים.

8. מתקבלים שני עיגולים, פנימי וחיצוני. מעבדים את קצותיהם באוברלוק או תחליף.

בחצי פעמון מקבלים שני חצאי עיגולים ותפר צד, זה הזמן לחבר את תפר הצד.

9. מקפלים את קצה העיגול הפנימי קפל ברוחב 2 ס"מ, תופרים קרוב לקצה ומכניסים גומי.

10. תופרים מכפלת קטנה בקצה העיגול הגדול.

לתפירת החצאית עם גסקה שיכולה לשמש גם כסטרפלס:

6. מקפלים את הבד אימרה לאימרה כשצד ימין (היפה) כלפי פנים. מקפלים שוב לרבע.

(אם עושים חצי פעמון מקפלים רק לחצי).

7. מניחים את השרטוט כשאחד הקוים מקביל לקפל הבד, מסמנים את הגזרה וגוזרים.

8. מתקבלים שני עיגולים, פנימי וחיצוני. מעבדים את קצותיהם באוברלוק או תחליף.

בחצי פעמון מקבלים שני חצאי עיגולים ותפר צד. זה הזמן לחבר את תפר הצד.

9. גוזרים רצועת בד באורך היקף החזה פחות 10 ס"מ וברוחב השווה לאורך הסטרפלס הרצוי כפול שתים

(מקו המחשוף ועד למתחת לחזה)

10. תופרים את שני הקצוות של רוחב הרצועה אחד לשני ימין לימין (צד יפה לצד יפה)

11. מקפלים את הטבעת הנוצרה לחצי כך שהתפר כלפי פנים.

12. משחילים את החצאית לתוך הטבעת שנוצרה, כך שפתח הקיפול של הטבעת פונה לקצה החצאית

וימין החצאית (הצד היפה) כלפי חוץ ותופרים את הטבעת לחצאית במעט מתיחה.

13. תופרים מכפלת קטנה בקצה.

שרטוט חצאית פעמון

 

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com